Foggyökér

A fog anatómiailag 3 fő részre tagolható, a szájüregbe nyúló, alaktanilag kifejezetten jellemző koronát, az állcsontok fogmedreiben rögzülő gyökeret vagy gyökereket és a korona-gyökér határon a fognyakat. A cementborítású foggyökér, a fog fogmederben lévő része, fő alkotója a dentin, és belsejében található a fogbél. A foggyökérben gyökércsatornák találhatóak, ezeken a csatornákon keresztül táplálják az erek és az idegek az egész fogat. Az emberi fogazat kisőrlői és nagyőrlői lehetnek kettő és esetenként háromgyökerűek, a szemfogak és metszőfogak egy gyökérnyúlvánnyal rendelkeznek.