Konzerváló fogászat

Amalgámtömés

Az amalgám, különböző fémek (ezüst, és higany ötvözete, fogászatban manapság már ritkán alkalmazott tömőanyag. A mai tömőanyagok közül az amalgám és a kompozitok a legalkalmasabbak olyan tömések elkészítésére, amelyek nagy rágóerőknek vannak kitéve, tehát elsősorban a rágófogak tömésére alkalmas anyagok. Az amalgám egyik feltételezett hátránya hogy, a tömőanyag higany tartalma bejuthat a szervezetbe, és kis mennyiségben, káros hatásokat válthat ki. Teljes egészében ezt a megállapítást a kutatások a mai napig sem támasztják alá tudományos bizonyítékkal, ezért az amalgámtömés máig bevált és sikeresen alkalmazható fogászati eljárás.

Apex lokátor

ld. gyökércsatorna bemérő és tágító műszer

Artikulációs papír

artikulációs papír a fogászatban

Fogászati rendelőben és laboratóriumban egyaránt használt, elsősorban a fogfelületek, pótlási felületek érintkezésének a megállapítására. Az artikulációs papír a gépíráshoz használt indigós másolópapírhoz hasonló, kék, néha piros színanyaggal bevont, füzetszerűen összefűzött 2-3 cm széles papírcsík. A páciens a papírcsíkot összeharapva, az színes nyomokat hagy az érintkezési pontokon, így tájékoztatja az orvost a fogak érintkezéseinek helyes, avagy kóros voltáról.

Barázdazárás

A barázdazárás általában gyermekfogászatban gyakori eljárás. A főleg moláris (őrlő) fogak felszínén található barázdák megfelelő tisztítása főképp gyermekeknél bizonyos esetekben nem megvalósítható, ezért szuvasodás megelőzése érdekében a beavatkozás ajánlott a maradandó fogak áttörési időszakát követően. A beavatkozás főleg az első és második maradómolarisok szuvasodására hajlamos, de még mély barázdáinak és gödröcskéinek tömőanyaggal való lezárását jelenti. Ez az eljárás korai kezelésnek, szuvasodás megelőzésének illetve korai gondozásnak tekinthető.

betét (inlay)

Az inlay, vagy betét, a fogkorona hiányzó részét pótló fogmű, rágófogaknál alkalmazzák. Készülhet fémből, műanyagból vagy porcelánból. Abban az esetben, ha a fog szuvasodása jelentős, kevesebb foganyag feláldozása érdekében borítókorona készítése helyett, inlay javasolt. A fogüreg lenyomata alapján, fogtechnikai laborban, esetekben öntött csapos megerősítéssel készül, és speciális ragasztóanyaggal rögzítik az előkészített fogüregbe. Az inlay technika alkalmazása lehetővé teszi a fog eredeti esztétikai állapotának rekonstrukcióját, anatómiai formájának-, rágóképességének visszaállítását.

Endodontus

A fogbél megbetegedéseivel és annak kezeléseire szakosodott, más néven endodonciával foglalkozó szakorvos. Az ő feladata a gyökérkezelés, gyökértömés kivitelezése. Munkájának sikeressége kiemelkedő fontosságú, hisz nagymértékben meghatározza a kezelt fog, és egyben az esetlegesen rá épülő fogpótlás élettartamát.

Fogak sérülései, balesetei

Gyermekeknél a fokozott aktivitás (játék, sport, verekedés, közlekedés) néha balesetek előfordulásával jár, ahol a tejfogak vagy a már maradó fogak jelentősen sérülhetnek. A balesetek leggyakoribb formája, a fogkorona sérülése, de előfordulhat teljes illetve részleges kimozdulás is. A fogkorona sérülése különböző fokozatú lehet, sérülhet az incisalis harmad (zománc), a középső harmad (a törésvonal eléri a dentint), és a gingivalis harmad (a törés eléri a pulpát, lásd fogak anatómiája). A sérülések kezelése a sérülés fokozatától függ, de minden esetben ajánlott egy fogászati vizsgálat, a későbbi gyulladások és fertőzések megelőzése érdekében. Kisebb hibák illetve törések korrigálása tömésekkel és él pótlásokkal megoldható, nagyobb mértékű sérülés esetén gyökérkezelés, felépítés és teljes pótlás is lehetséges.

Fogszuvasodás (caries, káriesz)

A fogszuvasodás a fog felszínén induló folyamat, amely a fogak keményszöveteinek a roncsolódását okozza. A fogszuvasodás fájdalommal, gyulladással és előrehaladott állapotban a fog elvesztéséhez vezethet, megfelelő kezeléssel illetve megelőzéssel orvosolható. A fogszuvasodást savképző baktériumok okozzák, azáltal, hogy anyagcseréjük során bizonyos szénhidrátokat lebontanak, s melléktermékként savat képeznek, mely károsítja a fogfelszínt. A fogszuvasodási folyamat megelőzhető megfelelő tisztítással, barázdazárással, egészséges táplálkozással, rendszeres fogkő eltávolítással. A fogszuvasodás mértékétől függően különböző eljárások léteznek a fog funkcionális, és esztétikai helyreállításához.

Gyökércsatorna bemérő és tágító műszer

Az Apex Lokátor egy nagyon precíz gyökércsatorna hosszúság mérő műszer.

Az elektromos gyökércsatorna bemérő és tágító műszer segítségével pontosabb, korrekt gyökértömés készíthető.

Az elektromos gyökércsatorna bemérő műszer gyárilag kalibrált; a gyökércsatornába vezetett gyökérkezelő tű csatornán belüli helyzetét mutatja, és miközben a tűvel haladunk lefelé, az feltágítja a csatornát, és eltávolítja a fertőzött szöveteket is. A megfelelő pozíció elérését (gyökércsúcs) diagrammal és hangjelzéssel jelzi, így könnyen és egyszerűen ellenőrizhető a gyökércsatorna hosszának meghatározása, amely egyik elengedhetetlen feltétele a jó gyökértömésnek.

A bemérő műszer működési alapja: a fog gyökérhártya és az orális nyálkahártya közötti elektromos ellenállás különbség konstans érték.

Előnyei közé tartozik még, hogy elkerülhető a röntgenfelvétel készítése, emiatt várandós kismamáknál is jól alkalmazható.

Pacemakerrel rendelkező pácienseknél használata kontraindikált.

Gyökérkezelés

Előrehaladott fogszuvasodás vagy gyulladás esetén, a fogat érő jelentős károsodás elérheti a fogbélüreg tartalmát, idegeit, erős fájdalommal és szövődményekkel járhat. A fájdalom megszüntetésének egyedüli megoldása, a fogbélüreg és gyökércsatorna baktériummal fertőzött tartalmának az eltávolítása, a gyökércsatornák sterilizálása, gyógytöméssel majd végleges töméssel való lezárása. A megfelelő gyökércsatorna tisztításához, a gyökércsúcs hosszúságának bemérésére szolgáló alkalmazott eszköz, az apex lokátor. Súlyosabban sérült illetve elszuvasodott, gyulladt fogakra csak akkor készíthető végleges pótlás vagy tömés, ha a gyökérkezelés sikeres és a fog fájdalomtól mentes.

A gyökérkezelést és a gyökértömést az endodontus végzi.