Endodontia

Apex lokátor

ld. gyökércsatorna bemérő és tágító műszer

Endodontus

A fogbél megbetegedéseivel és annak kezeléseire szakosodott, más néven endodonciával foglalkozó szakorvos. Az ő feladata a gyökérkezelés, gyökértömés kivitelezése. Munkájának sikeressége kiemelkedő fontosságú, hisz nagymértékben meghatározza a kezelt fog, és egyben az esetlegesen rá épülő fogpótlás élettartamát.

Gyökércsatorna bemérő és tágító műszer

Az Apex Lokátor egy nagyon precíz gyökércsatorna hosszúság mérő műszer.

Az elektromos gyökércsatorna bemérő és tágító műszer segítségével pontosabb, korrekt gyökértömés készíthető.

Az elektromos gyökércsatorna bemérő műszer gyárilag kalibrált; a gyökércsatornába vezetett gyökérkezelő tű csatornán belüli helyzetét mutatja, és miközben a tűvel haladunk lefelé, az feltágítja a csatornát, és eltávolítja a fertőzött szöveteket is. A megfelelő pozíció elérését (gyökércsúcs) diagrammal és hangjelzéssel jelzi, így könnyen és egyszerűen ellenőrizhető a gyökércsatorna hosszának meghatározása, amely egyik elengedhetetlen feltétele a jó gyökértömésnek.

A bemérő műszer működési alapja: a fog gyökérhártya és az orális nyálkahártya közötti elektromos ellenállás különbség konstans érték.

Előnyei közé tartozik még, hogy elkerülhető a röntgenfelvétel készítése, emiatt várandós kismamáknál is jól alkalmazható.

Pacemakerrel rendelkező pácienseknél használata kontraindikált.

Gyökérkezelés

Előrehaladott fogszuvasodás vagy gyulladás esetén, a fogat érő jelentős károsodás elérheti a fogbélüreg tartalmát, idegeit, erős fájdalommal és szövődményekkel járhat. A fájdalom megszüntetésének egyedüli megoldása, a fogbélüreg és gyökércsatorna baktériummal fertőzött tartalmának az eltávolítása, a gyökércsatornák sterilizálása, gyógytöméssel majd végleges töméssel való lezárása. A megfelelő gyökércsatorna tisztításához, a gyökércsúcs hosszúságának bemérésére szolgáló alkalmazott eszköz, az apex lokátor. Súlyosabban sérült illetve elszuvasodott, gyulladt fogakra csak akkor készíthető végleges pótlás vagy tömés, ha a gyökérkezelés sikeres és a fog fájdalomtól mentes.

A gyökérkezelést és a gyökértömést az endodontus végzi.

Gyökértömés


A megfelelően kitisztított és kifertőtlenített gyökércsatornába tömést készítünk. A gyökércsatornát papírcsúcsokkal kiszárítjuk, majd egy hígan folyó és egy merev gyökértömő anyaggal tömjük le. Azért, hogy gyökértömésünk pontos és falálló legyen egy kondenzáló eszközzel tömörítjük a gyökértömő csúcsokat egymáshoz. Rendelőnkben a legmodernebb, úgynevezett laterál kondenzációs gyökértömés technikát alkalmazzuk. A gyökértömést egy korszerű digitális gyökércsatorna tágító és bemérő műszer segítségével végzi az endodontus specialista kollégánk. A gyökértömést nyálrekesz -kofferdam- izolálás mellett végezzük, mely lehetővé teszi a gyökércsatorna szájüregtől történő teljes izolálását. Ez az izolálás biztosítja, hogy a kezelés során kitisztított gyökércsatornák ne fertőződjenek újra a nyálban található kórokozókkal, másrészt megvédi a beteget a miniatűr endodontiai eszközök lenyelésétől, aspirálásától.

A gyökértömés után kialakulhat egy enyhe helyi gyulladás, de ez pár nap alatt lezajlik. A gyulladásért a gyökértömőanyagból még pár napig felszabaduló anyagok a felelősek. Ezek az anyagok az esetleg még élõ baktériumokat pusztítják el. A gyökértömések 90%-a sikeres. A sikertelenség egyik fő oka lehet a gyökérben időnként jelenlévő járulékos gyökércsatornák, amiket nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk tisztítani. A gyökértömött fog idővel kiszárad és törékennyé válik, elszíneződhet, ezért a klinikai korona stabilizálására valamilyen fogtechnikai megoldást (inlay, korona) javaslunk a fog koronájánk betömése helyett.

Ideiglenes gyökértömés

Ideiglenes tömésre, gyökércsatorna zárására alkalmazott, kalcium-hidroxid tartalmú gyógyhatású tömés. A kalcium-hidroxid erős lúg, így feloldja a gyökércsatornában levő szerves maradványokat, dezinficiál a kórokozók elpusztításával, és a periapicalis régióra is jótékony hatása van.

Kálcium-hidroxid

A kálcium-hidroxid kedvező tulajdonságai miatta gyökérkezelés során alkalmazott szervetlen vegyület. A Ca(OH)2 erős lúgossága miatt feloldja a gyökércsatornában található szerves anyagokat, fertőtleníti a gyökércsatornát, segíti az apexifikációt, a gyökércsúcs záródását.

Fenti tulajdonságai miatt jelenleg az endodontiában az elsődlegesen választandó vegyület.

Kofferdam – Nyálrekesz

A kofferdam, vagy más néven nyálrekesz használata megkönnyíti a fogorvos feladatát munkája közben. Töméskészítéskor, gyökérkezeléskor, betétek beragasztásakor a fogorvosnak a munkaterületet védenie kell a nyáltól, a vértől, a párától, a baktériumoktól, a szájüregi nedvességtől. Ezenkívül megakadályozza, hogy a fogorvos által használt segédeszközök (pl. gyökérkezelő tű, tömőanyag darabka vagy különböző fertőtlenítő folyadékok) a szájüregbe, a tápcsatornába, vagy esetleg a légutakba kerüljenek. A páciens számára is bizonyos mértékű szabadságot jelent. Nyelhet, minimálisan a száját is összecsukhatja. Az izolálásra használt gumilepedőt egy kapoccsal rögzítjük a fogon. Rendelőnk  egyike azon kevés rendelőnek, ahol -a szakmai ajánlásnak megfelelően- rutinszerűen használják a kofferdamot.