Konzerváló fogászat

Gyökértömés


A megfelelően kitisztított és kifertőtlenített gyökércsatornába tömést készítünk. A gyökércsatornát papírcsúcsokkal kiszárítjuk, majd egy hígan folyó és egy merev gyökértömő anyaggal tömjük le. Azért, hogy gyökértömésünk pontos és falálló legyen egy kondenzáló eszközzel tömörítjük a gyökértömő csúcsokat egymáshoz. Rendelőnkben a legmodernebb, úgynevezett laterál kondenzációs gyökértömés technikát alkalmazzuk. A gyökértömést egy korszerű digitális gyökércsatorna tágító és bemérő műszer segítségével végzi az endodontus specialista kollégánk. A gyökértömést nyálrekesz -kofferdam- izolálás mellett végezzük, mely lehetővé teszi a gyökércsatorna szájüregtől történő teljes izolálását. Ez az izolálás biztosítja, hogy a kezelés során kitisztított gyökércsatornák ne fertőződjenek újra a nyálban található kórokozókkal, másrészt megvédi a beteget a miniatűr endodontiai eszközök lenyelésétől, aspirálásától.

A gyökértömés után kialakulhat egy enyhe helyi gyulladás, de ez pár nap alatt lezajlik. A gyulladásért a gyökértömőanyagból még pár napig felszabaduló anyagok a felelősek. Ezek az anyagok az esetleg még élõ baktériumokat pusztítják el. A gyökértömések 90%-a sikeres. A sikertelenség egyik fő oka lehet a gyökérben időnként jelenlévő járulékos gyökércsatornák, amiket nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk tisztítani. A gyökértömött fog idővel kiszárad és törékennyé válik, elszíneződhet, ezért a klinikai korona stabilizálására valamilyen fogtechnikai megoldást (inlay, korona) javaslunk a fog koronájánk betömése helyett.

Ideiglenes gyökértömés

Ideiglenes tömésre, gyökércsatorna zárására alkalmazott, kalcium-hidroxid tartalmú gyógyhatású tömés. A kalcium-hidroxid erős lúg, így feloldja a gyökércsatornában levő szerves maradványokat, dezinficiál a kórokozók elpusztításával, és a periapicalis régióra is jótékony hatása van.

Kálcium-hidroxid

A kálcium-hidroxid kedvező tulajdonságai miatta gyökérkezelés során alkalmazott szervetlen vegyület. A Ca(OH)2 erős lúgossága miatt feloldja a gyökércsatornában található szerves anyagokat, fertőtleníti a gyökércsatornát, segíti az apexifikációt, a gyökércsúcs záródását.

Fenti tulajdonságai miatt jelenleg az endodontiában az elsődlegesen választandó vegyület.

Kofferdam – Nyálrekesz

A kofferdam, vagy más néven nyálrekesz használata megkönnyíti a fogorvos feladatát munkája közben. Töméskészítéskor, gyökérkezeléskor, betétek beragasztásakor a fogorvosnak a munkaterületet védenie kell a nyáltól, a vértől, a párától, a baktériumoktól, a szájüregi nedvességtől. Ezenkívül megakadályozza, hogy a fogorvos által használt segédeszközök (pl. gyökérkezelő tű, tömőanyag darabka vagy különböző fertőtlenítő folyadékok) a szájüregbe, a tápcsatornába, vagy esetleg a légutakba kerüljenek. A páciens számára is bizonyos mértékű szabadságot jelent. Nyelhet, minimálisan a száját is összecsukhatja. Az izolálásra használt gumilepedőt egy kapoccsal rögzítjük a fogon. Rendelőnk  egyike azon kevés rendelőnek, ahol -a szakmai ajánlásnak megfelelően- rutinszerűen használják a kofferdamot.

Kompozit tömés

A sérült, szuvas vagy zománchibás fogak helyreállításához rendelkezésre álló legkorszerűbb tömőanyag a fotopolimerizációs ( fényre kötő tömőanyagok hatodik generációját képező ) ún.: totál bonding rendszerű tömés, mellyel kiemelkedő mechanikai és esztétikai hatás érhető el.

A kompozit tömőanyagoknál olyan erős kémiai kötés alakul ki a tömés és a fog valamennyi anyaga között, hogy a fúrás alkalmával az ép foganyag feláldozására ( mechanikai rögzítésre ) nincs szükség.

A hatodik generációs fényre kötő tömőanyag nem csak a foghoz való kötődésében nyújt többet elődeinél, hiszen a hihetetlenül magas ,kopásállóság, nyomásállóság és szakítószilárdság eredményeképpen az ép foggal vetekedő tulajdonságú anyag. Így nemcsak a frontfogak, hanem az őrlőfogak területén is alkalmazható. A hatodik generációs fényre kötő kompozitok a foghoz tökéletesen illeszkedő színükkel szinte teljesen észrevehetetlenek maradnak.

A kompozit anyagok nevükből is sejthetően több komponensből állnak.

A műgyanta alapmassza nanométeres üveg, illetve porcelánszemcsékkel van megerősítve. Az anyagban adott hullámhosszúságú (kék) fény hatására polimerizáció indul el, a puha tömőanyag ekkor köt meg megfelelő keménységűvé. mely nagyjából a zománc keménységének felel meg. A megfelelő fényt egy speciális fogászati polimerizációs lámpa biztosítja.

A fényre polimerizálódó ún. fényre kötő tömés legnagyobb előnye a kitűnő esztétikai hatás, épp ezért lehet kitűnően alkalmazni a frontfogak restaurációjánál, direkt héjak készítésénél.

Matrica

matrica és matrica feszítő

matrica és matrica feszítő

A fog töméséhez alkalmazott, a tömés során a fog eredeti formájának helyreállítását biztosító hajszálvékony fém vagy műanyag  lapocska.Használata elengedhetetlen a fogak kontaktpontjait is magába foglaló tömés kialakításánál.

Matrica feszitő

matrica feszítő

matrica feszítő

A fog töméséhez alkalmazott, a tömés során a fog eredeti formájának helyreállítását biztosító matricának a feszítésére, rögzitésére szolgál.

onlay

Az onlay, a fogkorona jelentősebb területű illetve térfogatú hiányzó részét pótló fogmű, rágófogaknál alkalmazzák. Készülhet fémből, műanyagból vagy porcelánból. Abban az esetben, ha a fog szuvasodása jelentős, kevesebb foganyag feláldozása érdekében borítókorona készítése helyett, öntött, átfogó tömés, illetve onlay javasolt. Az előkészített alap lenyomata alapján, fogtechnikai laborban, esetekben öntött csapos megerősítéssel készül, és speciális ragasztóanyaggal rögzítik az előkészített fogra. Az onlay technika alkalmazása lehetővé teszi a fog eredeti esztétikai állapotának rekonstrukcióját, anatómiai formájának-, rágóképességének visszaállítását.

tömés

fogszuvasodás vagy fogat érő trauma által szerzett törések, hiányos részek, tömőanyaggal való feltöltése, a fogak esztétikai és funkcionális viszonyainak helyreállítása érdekében. Fogtömésre alkalmas anyagok lehetnek a manapság már ritkán alkalmazott amalgám, nemesfémek ötvözete, és ami a leggyakrabban és esztétikailag is a legkedvezőbb, a fehér, kompozit tömés, a fog színéhez igazítható tulajdonságának köszönhetően. A fogszínű tömések legnagyobb előnye a természetes hatás. Amennyiben a hagyományos tömési eljárással a foganyag hiány pótlása nem megvalósítható, ilyenkor fogművek, koronák és betétek alkalmazásához kell folyamodni. (lásd még: inlay, onlay)